Fraude

Sinds enige tijd houd ik online mijn kilometrage bij. Vanaf vandaag verstrekt deze website naast de gelogde ritjes, ook informatie over het totaal der tellerstanden. In een klap werd duidelijk dat ik – gelijk de accountant van ’s lands grootste kruidenier – door het seizoen heen, meer dan honderd ‘overige’ kilometers ten onrechte had opgevoerd als trainingsarbeid.

Ik heb ze direct afgeboekt op de balans. Tevens bied openlijk mijn oprechte excuses aan, voor dit zware vergrijp:
O, wijze trainer (en andere gedupeerden), ik zal het nimmer weer doen, ik beloof beterschap.  Wees mij genadig, het was niet met kwade opzet, en ik maak de gemiste trainingsarbeid dit jaar nog goed.

Hopelijk stemt dit mild en blijft het bij een berisping en een niet al te zware straftraining…

Leave a Reply